Aktualności

XIII edycja konkursu ELL rozstrzygnięta!

Komitet Selekcyjny konkursu European Language Label pod przewodnictwem prof. Hanny Komorowskiej zakończył obrady w dniu 13 czerwca 2014 r. Przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, British Council, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Włoskiego Instytutu Kultury, Uniwersytetu Warszawskiego podczas gorącej i merytorycznej dyskusji zadecydowały o przyznaniu Europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie edukacji językowej 15 projektom. Decyzja nie zawsze była prosta, ale rozstrzygały kryteria: innowacyjność projektu, możliwość jego rozpowszechnienia oraz zgodność z priorytetami europejskimi i krajowymi. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!